Vammaisneuvostot

Vammaisneuvosto on vammaisten asiantuntijaelin ja vaikutuskanava kunnassa. Neuvosto toimii viranomaisten, vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelimenä. Vammaisneuvosto edistää vammaisten mahdollisuuksia käyttää kunnallisia peruspalveluja.

Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä vammaisten elinolojen parantamista koskevissa asioissa. Päämääränä on varmistaa vammaisille mahdollisimman itsenäinen, arvokas ja rikas elämä.

Vammaisneuvoston tavoitteena on kaikille kuntalaisille sopivien, kokonaistaloudellisten ratkaisujen löytäminen tiedonvälitykseen, kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun, asumiseen ja rakentamiseen, joukko- ja kevytliikenteeseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin, urheiluun ja vapaa-ajan harrastuksiin sekä opetustoimeen.

Jos haluat tehdä ehdotuksia tai aloitteita Vammaisneuvoston käsiteltäväksi ota yhteyttä asuinpaikkakuntasi Vammaisneuvoston jäseniin.